fragment of wallpainting depicting duck on water (song of indifference)
© Phile Deprez

Compositie, libretto, regie Maarten Seghers
Van en met Simon Lenski, Aya Suzuki, George van Dam en Michael Schmid

Lichtontwerp Ken Hioco
Productieleiding Marjolein Demey

Productie Needcompany
In samenwerking met Ictus ensemble
Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse overheid

“Een wijs man uit het Oosten vroeg in zijn gebeden de goden steeds om hem een leven in een interessant tijdperk te besparen. Omdat wij niet wijs zijn hebben de goden ons niet gespaard en leven wij in een interessant tijdperk. Alleszins, ons tijdperk dwingt onze interesse af. De auteurs van vandaag weten dit. Wanneer ze spreken worden ze bekritiseerd en aangevallen. Wanneer ze bescheiden worden en zwijgen wordt hun stilte hen luidkeels kwalijk genomen.”
(Camus - Create Dangerously, 1957)

 

Voor Maarten Seghers is werk maken en betekenis creëeren vanuit ‘onverstaanbaarheid’ een bewuste daad waarin het hoopvolle sluimert. Er kan een nieuw begrip ontstaan. Zo is disconnectie een potentiele re-connectie.

fragment of wallpainting depicting duck on water is een volgende stap in Seghers’ onderzoek naar de potentieel tragische relatie tussen entertainer en toeschouwer. Deze ligt in de onweerstaanbare drang om te delen en te connecteren en de wezenlijke onmogelijkheid daarvan.

De titel verwijst naar een oud, nauwkeurig bewaard stukje muurschildering waarop een eend op een vijver afgebeeld staat. De wonderlijke aantrekking tot dit onbeladen archeologische artefact openbaarde voor Maarten Seghers een drang naar het on-dramatische.

De ondertitel (song of indifference) verwijst naar de paradox tussen het volledig niet-betrokken standpunt van het afgebeelde landschap met een eend op het water enerzijds en de verwachting van een dramatisch geëngageerd standpunt van de mens die het landschap waarneemt anderzijds; de mens die de wereldlijke tragedies - die de achtergrond van het landschap uitmaken - erkent.

 

“Vandaag, voorbij alle ontdekkingen, ontginningen en uitbuitingen, komen we uit op een landschap. Het is een landschap dat we niet meer kennen. Hetzelfde landschap dat op die manier de nieuwe ontdekking wordt. Het idee van het einde vervalt, de noodzaak aan een alternatieve wereld op astronomische afstand vervalt. Er ontstaat een nieuw potentieel op dezelfde plek.

Er heerst een uitbarsting van alle kleuren en betekenissen omdat alles zou kunnen zijn en niets is. Een uitbundige uitlating die ontspringt uit een opgewonden verbeelding over onbereikbare plaatsen en onbegrijpelijke tijden. Een generator die het absurde idee uitbroedt dat ‘samen’ heet.”

---------

“Het stuk muurschildering confronteert me met de historische notie van ‘kunst als representatie’ die niet beantwoordt aan de hedendaagse roep om ‘engagement’.

Dit tafereel centraal stellen in een nieuw werk provoceert een onvermijdelijke reflectie over 'involvement'. Sociaal, politiek, maatschappelijk... Het is opwindend en inspirerend hoe de geest en het onderwerp van dit historische kunst-object contrasteert met onze tijd; dit tijdsgewricht waarin wereldwijde emancipatorische krachten werken; deze tijd waarin kunstwerken zich moeten verhouden tegenover de onmiskenbare noodzaak aan engagement en activisme.

---------

Ik stel me een lied voor dat in verwarring dwaalt tussen de tradities van operette en performance. Een lied waarmee de mensen aan de kant van het water hun tragikomische lot bezingen; een libretto met een abstracte taal als voorstel voor wat de eend als onbedoelde toehoorder hoort en als eventueel zinvol ervaart; een libretto dat oscilleert tussen engagement en onverschilligheid en onderzoekt welke intensiteit deze clash kan uitlokken.

Met fragment of wallpainting depicting duck on water​ schrijf ik mijn idee van ‘het eerste gesprek’, een poging tot (re)connectie, tot intermenselijke communicatie. Dit abstract klinkend libretto lijkt - ondanks intenties en intensiteit - tragisch in haar onverstaanbaarheid. Het is een centrale notie in mijn werk: communicatie wordt pas helder wanneer ze mislukt.” 
- Maarten Seghers

> Read more

Compositie, libretto, regie Maarten Seghers
Van en met Simon Lenski, Aya Suzuki, George van Dam en Michael Schmid

Lichtontwerp Ken Hioco
Productieleiding Marjolein Demey

Productie Needcompany
In samenwerking met Ictus ensemble
Gerealiseerd met de steun van de Vlaamse overheid

Downloads
Deze website gebruikt cookies. Door verder te gaan op de site ga je akkoord met onze cookie policy.